Blocks

English < – > Japanese

Block < – > Uke
Rising Block < – > Jodan Uke
Inside Sliding Block < – > Chudan Uke
Outside Forearm Block < – > Yoko Uke
Downward Block < – > Gedan Barai
Knifehand Block < – > Shuto Uke
Palm Heel Block; Press Block < – > Shotei Uke
Open Hand Hooking Block < – > Kake Uke
Roundhouse Block < – > Mawashi Uke
Augmented Block < – > Morote Uke
Knee Block < – > Hiza Uke
Wrist Block < – > Ko Uke
Punch Block < – > Tsuki Uke
Ridge Hand Block < – > Haito Uke